Tillfälligt uppehåll i våra träningspass

Publicerat den 13 mars 2020 av Hans Greger

Med avseende på den rådande situationen kring Covid-19 (coronaviruset) har Lidingö Ju-jutsuklubb beslutat att göra ett tillfälligt uppehåll i våra träningspass.

Preliminärt bör träningarna åter vara igång tisdagen den 14 april, vi återkommer med mer information i samband med detta och förbehåller oss att uppehållet kan förlängas om situationen kräver det.

Beslutet grundas exempelvis på nedanstående riktlinjer och beslut, vilka klubben olyckligtvis inte kan möta då den sport vi utövar i mångt och mycket bygger på närkontakt:

– Den svenska folkhälsomyndigheten har konstaterat att smittorisken i Sverige är av den högsta nivån och de rekommenderar därför att man undviker nära kontakt med andra människor samt att röra sig själv (eller någon annan) i ansiktet, läs mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

– Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar, likt de svenska myndigheterna, att man håller minst 1 meter avstånd från sina medmänniskor samt att man undviker att röra sig själv (eller någon annan) i ansiktet, läs mer här: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Om ni har frågor eller funderingar så tveka inte på att kontakta någon i styrelsen, kontaktinformation finner ni här på klubbens hemsida.

Tack för ert tålamod & överseende, vi ses snart igen!