BILDARKIV

Priser & utnämningar

16 juni 2013 i Bilder

Lidingö Ju-jutsuklubb har fått ett antal ”Aktivaste elever” på Svenska Ju-jutsuförbundets stora påsk- och sommarläger.