Styrelsen

Vår styrelse 2019

Christina Collin
Ordförande

3:e dan - Svart bälte

Hans Greger
Kassör

10:e dan - Rött Bälte

Vendela Högberg
Sekreterare

2:a dan - Svart bälte

Linda Taberman
Ledamot

3:e dan - Svart bälte

Karin Rangne
Ledamot

3:e dan - Svart bälte