Styrelsen

Vår styrelse 2017

Ordförande Christina Collin 3:e dan
Kassör Hans Greger 10:e dan
Ledamot Karin Rangne 3:e dan
Ledamot Linda Taberman 3:a dan
Sekreterare Vendela Högberg 2 dan