Styrelsen

Vår styrelse 2019

Christina Collin
Ordförande

3:e dan - Svart bälte

Karin Rangne
Kassör

3:e dan - Svart bälte

Filippa Cygnaeus
Ledamot

1:a Kyu - Brunt Bälte

Hans Greger
Ledamot

10:e dan - Rött Bälte