Styrelsen

Vår styrelse 2019

Christina Collin
Ordförande

3:e dan - Svart bälte

Hans Greger
Kassör

10:e dan - Rött Bälte

Filippa Cygnaeus
Ledamot

1:a Kyu - Brunt Bälte

Karin Rangne
Ledamot

3:e dan - Svart bälte