Årsmöte

Publicerat den 23 februari 2017 av Hans Greger i Nyheter

Klubben höll årsmöte fen 21/2 2017. Årsmötet omvalde Christina Collin till ordförande på två år, Vendela Högberg nyvaldes till sekreterare på två år och Karin Rangne omvaldes som ledamot på två år.

 

Vendela Högberg