Höstens träning

Publicerat den 18 augusti 2020 av Karin Rangne i Info, Nyheter, Träning

Viktig information angående höstterminen 2020.

(för de viktigaste punkterna, skrolla ner till slutet)

Styrelsen har beslutat att starta upp träningen från och med den 25 augusti, dock i anpassad form med anledning av Covid-19.  Riksidrottsförbundet har kommit med förslag på rekommendationer kring kontaktidrott men dessa är tyvärr motstridiga. Styrelsen har därför haft ett möte tillsammans med tränarna och beslutat följande;

Träningen kommer i första hand att ske utomhus (Gi behöver inte användas, kom gärna i långärmad tröja och byxor) och utan närkontakt, d.v.s. vi håller ett avstånd på 2 meter enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De som betalat för vårterminen tränar gratis under hela terminen. Övriga/ev. nya medlemmar betalar reducerad terminsavgift.

Vi möts upp utanför gymnastiksalen. Ombyte/dusch sker i möjligaste mån hemma. Handsprit som tillhandahålls av klubben används före och efter varje pass. Är du sjuk eller har symtom (även ytterst milda symtom) som halsont, snuva, hosta, feber, lukt- eller smak- nedsättning/bortfall etc. ska du stanna hemma. Kom tillbaka först då du uppfyller kraven från Folkhälsomyndigheten avseende smittfrihet. Träning kommer till en början att ske endast på tisdagar mellan kl 18.30-20.00. Tyvärr har vi inte möjlighet att ha en separat barngrupp denna termin men välkomnar barn och vuxna att träna tillsammans mellan kl. 18:30-19:30. Vi kommer då utföra träning med övningar som passar alla. Mellan kl. 19:30-20:00 fortsätter träningen med fokus på övningar anpassade till deltagare över 14 år (vuxengruppen). Träningen kommer att ha ju-jutsu som fokus, dock anpassat för att uppfylla Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det är av yttersta vikt att inför varje träningstillfälle hålla sig uppdaterad via hemsidan och/eller Facebooksidan då träning kan komma att ställas in/ändras med mycket kort varsel (samma dag) relaterat till Covid-19 och/eller tränarbrist. Styrelsen följer utvecklingen kontinuerligt och kan komma att ändra träningsupplägg eller ställa in/utöka träning med mycket kort varsel.

Vi ser verkligen fram emot att äntligen kunna starta upp träningen igen, om än under något modifierade former, och hoppas att få se så många av er som möjligt!

Med vänlig hälsning
Styrelsen Lidingö Ju-Jutsuklubb

Länkar till Svenska Ju-Jutsuförbundet och Riksidrottsförbundets information och rekommendationer kring Covid-19 och träning

https://www.ju-jutsukai.se/hostterminen-2020-sjjfs-klubbar/

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/dethargallerforinomhusidrottochnarkontakt/

Kort sammanfattning:

  • Träningen startar tisdagen den 25 augusti
  • Träning endast tisdagar kl 18.30-20.00
  • Ingen separat barngrupp men barn är välkomna på träningen, främst kl 18.30-19.30. Därefter fokus på tekniker från vuxensystemet (14 år och uppåt)
  • Utomhusträning utan närkontakt, 2 meters avstånd.
  • Stanna hemma om du är det minsta sjuk
  • HÅLL DIG UPPDATERAD via hemsidan/Facebook då ändringar/inställd träning kan ske samma dag!