Personligt Skydd-kurs på Lidingö

Publicerat den 28 april 2019 av Hans Greger i Kurser

Personligt skydd-kurs på Lidingö 27-28/4 2019. Kursledare var Hans Greger.

Den 28/4 2019 fick Svenska Ju-jutsuförbundet ånyo 9 nya instruktörer i Personligt Skydd. Dessa kan nu arrangera kurser i Personligt Skydd över hela landet. Kursledare Hans Greger, spesialist på Personligt Skydd och personskydd delgav nyttig kunskap i ämnet. Även denna kurs hölls på förbundets kansli på Lidingö.

Kursdeltagare från Lidingö JJK

Vendela Högberg, 1 dan
Adrian Rågberg, 2 dan
Mikaela Brand, 1 dan
Karin Rangne, 3 dan

Nya Personligt Skydds-instruktörer på Lidingö 27-28/4 2019. Stående: Vendela Högberg, Emil Schidt, Christian Hoffstedt, Mats Andersen, Mikaela Brandt, Viktor Thand. Sittande: Emma Schildt, Adrian Rågberg, Karin Rangne.