Svartbälteskurs på Bosön

Publicerat den 8 oktober 2013 av Hans Greger i Kurser, Nyheter

Den 5–6/10 2013 hölls Svenska Ju-jutsuförbundets årliga svartbälteskursen på Bosön med 50 deltagare. Från Lidingö Ju-jutsuklubb deltog Linda Taberman, Annelie Brandt, Christina Collin och Sara Abrahamsson.

Kursinnehållet var brett med många olika sätt att träna Ju-jutsu Kai. Förutom tekniska detaljer i teknikerna bjöds det på flera olika sätt att träna tekniker. Varför, var och hur attemi kan användas. Hur handfängsel kan och får användas samt hur man kan använda batong för att både gripa och försvara sig med ingick i kursen liksom genomgång av grundtekniker och kombinationstekniker.

Instruktörer på kursen var stilchefen Hans Greger, riksinstruktör Tony Hansson, förbundsinstruktörerna Ylva Naeser och Stefan Forsman.

Linda Taberman håller fast Annelie Brandt.
Tony Hansson instruerar.